Lauras andra bok

Laura och den magiska …

Laura får ett mystiskt brev på posten, hon besöker den stränga pianolärarinnan
och hittar en portal i sin egen skrivbordslåda.
Och eftersom Laura är en mycket nyfiken person
så tycker hon att hon gott kan kliva in genom portalen.
Hur hon nu ska komma in i en så liten låda?
Och hur ska hon sen ta sig tillbaka?
IMG_3218 laura for web story2

Lauras andra bok handlar om tiden och musiken.
Boken färdigskriven, men nu ska den redigeras och illustreras.
Här har Erik hjälpt till att skissa på en av illustrationerna.

Laura´s second book is about time and music.
It´s written and now it´s time for editing and illustrating.
And it will take some time.
The sketch above is made by my grand son Erik and me.