Laura och den magiska urverksmaskinen/ Laura and the Magical Clockwork Machine

Laura och hennes andra bok är på väg till tryckeriet.
Kommer hon hinna hem till jul och lägga boken under granen?

Laura and her second adventure book is on the way to the printing house.
Will she be back for Christmas to place her book under the Christmas tree?

Annons

Lillebror sover/ Lauras Little Brother Sleeping

Innan den färdiga illustrationen hamnar i boken har jag jobbat med flera förslag.
Inte för mörkt, inte för ljust.
Hur kommer bilden se ut i tryck på en A-5 sida?
Vilken stämning och känsla vill bilden förmedla. Bilden kompletterar texten med att berätta något mer, väcka nyfikenhet och igenkänning. I teorin om barnboksillustration anses ramen kring bilden signalera: Det här är inte realism, det är magi och saga.

Before the illustration ends up in the book, I work on several suggestions.
Not too dark, not too bright.
What will the image look like printed on an A-5 page?
What mood and feeling does the image want to convey? Complementing the text by telling something more, arousing curiosity and recognition. In the theory of children’s book illustration, the frame around the picture is considered to signal:

This is not realism, this is magic and a tale.

drakryttare /Riding the Dragon

illustrating Laura’s second adventure

” De satt på ryggen av en glänsande drake, och hörde glaset i kristallerna klinga och brista, när sekunderna försvann inunder dem.
Och äntligen kom svala vindar, torra höstlöv och ett behagligt regn
som duggade i ansiktet på Laura och lillebror.
De var hemma.”

Laura och den magisk urverksmaskinen, det andra äventyret
Ny illustrerar jag.

”They were sitting on the back of a shimmering dragon
and heard the crystals brittle and break, as the seconds vanished under them.”

Laura and the Magical Clock Work Machine
the second adventure (illustrating now)

Inside or Outside/ Inne eller ute

illustration till ”Laura och den magiska urverksmaskinen”/
Illustration for book in progress ”Laura and the Magical Clockwork Machine”

Nu gör jag bilderna till Lauras andra bok ”Laura och den magiska urverksmaskinen”
Här är Laura på väg att hämta något i tant Ruts sykorg.
Men ska Laura vara på väg in, inne i rummet eller på väg ut ur rummet?
Vad tänker du?

I’m working on the illustrations for Laura’s second book ”Laura and the Magical Clockwork Machine”
Laura is on her way to pick something up from the basket in aunt Ruth´s sewing room.
But am I to draw her walking into, inside or walking away from the room?
What do you think?

#book in progress #adventure

follow the link to buy Laura’s first book/ Klicka på länken för att köpa Lauras första bok

https://wordpress.com/view/lauraochstorboken.wordpress.com

bokfestival med Laura i Värmland 2021, Dalarna 2022/ Värmland 2021, Dalarnas book festival in 2022

This image has an empty alt attribute; its file name is img_3453.jpg

Förra året myste vi, Laura och jag, på Värmlands bokfestival.
I år far vi till Dalarnas bokmässa på kulturhuset i Falun den 9 april.
Kanske ses vi där.

Last year, I and my book about Laura had a great time at Värmland’s book festival.
This year we go to Dalarna’s book fair at the culture house in Falun on April 9.
Maybe we might see each other there.

Klockor/ Tick Tock

Författaren har börjat illustrera Lauras nästa bok: ”Laura och den magiska urverksmaskinen”. /
The writer, meaning me, is illustrating Lauras next book to come: ”Laura and the Magical Clockwork Machine”.

I Lauras andra bok finns många klockor, men ont om tid.
In Laura’s second book, there are many clocks but a lack of time.

All images and text © Lisbeth Nordin

i pianolärarinnans hus /in the House of the Piano Teacher

– Är ni här för lektion, lilla nyfikna barn? sa kvinnan och nickade mot Lauras fiollåda.
– Are you coming for a lesson, you little curious child? said the woman, nodding at Laura’s violin case.

Nu är det dags att illustrera Lauras andra bok, ”Laura och den magiska urverksmaskinen”. Jag gör många skisser och klipper och klistrar i Photoshop. Jag har fått god hjälp av mitt barnbarn Erik Enderstam.

Time to illustrate Laura’s second book, ”Laura and the magical Clockwork Machine”. I make many sketches and cut and paste them in Photoshop. I have got a lot of help from my grandson Erik Enderstam.

Tiden springer/ Time is Running

Har du ens en armbandsklocka?
Laura har en egen, men den är sen länge bortslarvad
tills hon en dag hittar den igen på ett högst oväntat ställe.
Du kommer hitta Lauras klocka och en hel del andra klockor i Lauras nästa bok.
Men än så länge ligger Lauras andra äventyr nedpackad i en dator nära mig
och väntar på att få sina illustrationer.

Do you even have a wristwatch?
Laura has one, but it has long been neglected and forgotten
until one day she finds it again in a most unexpected place.

You will find Laura’s watch and a lot of other watches in Laura’s next book.
But so far, Laura’s second adventure is unpacked in a computer nearby me
and waiting for the illustrations.

Laura och den magiska urverksmaskinen/ Laura and the Magical Clockwork Machine

”Allt var tyst.
Som om allting väntade på Laura.
Så slog trädgårdsgrindarna upp, och hon tog ett steg in på gruset.”
kpt 11 Laura och den magiska urverksmaskinen
författare och illustratör: Lisbeth Nordin

Den här boken är inte publicerad än.
Den är färdigskriven med 38 spännande kapitel,
och nu ska den illustreras.


”There was a sudden silence as the wind held its breath.
As if everything was waiting for Laura to decide.
Then the garden gates opened, and she took a step in upon the gravel.”

Chapter 11, ”Laura and the Magical Clockwork Machine”
Lauras second book and adventure, not yet published.
Its all written and has 38 magical chapters.
Now I`m working with the illustration.

All images and text © Lisbeth Nordin

Jag illustrerar Lauras andra bok/ Illustrating my Chapter Book

Innan jag bestämmer mig har jag gjort ett otal skisser och datafiler
och jag har som vanligt svårt att bestämma mig.
Att jobba konstnärligt handlar ofta om att välja.
Ibland går det fort och intuitivt.
Ibland ser jag inte bilden klart och måste lägga undan den ett tag.
De här bilderna ska dessutom passa för tryck i en bok.
Så till slut skrev jag ut dem i bokens A5-format,
dvs jag klistrade in två bilder på en liggande A-4 i Word på datorn och skrev ut.
Jag vek på mitten och fick en känsla av hur de skulle se ut i en bok.
Sen var det ganska lätt att välja.
Men vilken skulle du ha valt?

Before I decide upon which picture I will choose, I have made countless sketches.
And as usual, I have a hard time deciding.
Working artistically is about choosing.
Sometimes it goes fast and intuitively.
Sometimes I can´t see the picture clearly and have to put it away for a while.
These pictures should also be suitable for printing in a book.
So in the end I print them out in the same format as the book, A5 format.
I pasted two pictures on a landscape A-4 in Word on the computer and printed them.
I folded the paper and got a sense of what they would look like in a book.
Then it was pretty easy to choose.

So which one would you have chosen?

All images and text © Lisbeth Nordin