Inside or Outside/ Inne eller ute

illustration till ”Laura och den magiska urverksmaskinen”/
Illustration for book in progress ”Laura and the Magical Clockwork Machine”

Nu gör jag bilderna till Lauras andra bok ”Laura och den magiska urverksmaskinen”
Här är Laura på väg att hämta något i tant Ruts sykorg.
Men ska Laura vara på väg in, inne i rummet eller på väg ut ur rummet?
Vad tänker du?

I’m working on the illustrations for Laura’s second book ”Laura and the Magical Clockwork Machine”
Laura is on her way to pick something up from the basket in aunt Ruth´s sewing room.
But am I to draw her walking into, inside or walking away from the room?
What do you think?

#book in progress #adventure

follow the link to buy Laura’s first book/ Klicka på länken för att köpa Lauras första bok

https://wordpress.com/view/lauraochstorboken.wordpress.com

Annons

Laura och den magiska urverksmaskinen/ Laura and the Magical Clockwork Machine

”Allt var tyst.
Som om allting väntade på Laura.
Så slog trädgårdsgrindarna upp, och hon tog ett steg in på gruset.”
kpt 11 Laura och den magiska urverksmaskinen
författare och illustratör: Lisbeth Nordin

Den här boken är inte publicerad än.
Den är färdigskriven med 38 spännande kapitel,
och nu ska den illustreras.


”There was a sudden silence as the wind held its breath.
As if everything was waiting for Laura to decide.
Then the garden gates opened, and she took a step in upon the gravel.”

Chapter 11, ”Laura and the Magical Clockwork Machine”
Lauras second book and adventure, not yet published.
Its all written and has 38 magical chapters.
Now I`m working with the illustration.

All images and text © Lisbeth Nordin